بازی سرنوشت

 

گاهی کنار شمعی شاپرکی میگیری خیلی آرام...

تارهایش کنی که نسوزد...

شاپرک میان دستانت له میشود...

نیت تو کجا و سرنوشت شاپرک کجا.....

/ 4 نظر / 18 بازدید
انسان

[متفکر]واقعا درست گفتی....[ناراحت]