قدرت کلمه

کلمه قدرت است.باکلام میتوانید جهان را متحول کنید.

همه ی ما شنیده ایم که میگویند:از وقایع خوبی که بر ما رفته است سخن نگویید مبادا حسادت دیگران شادی شما را تباه سازد.هرگز چنین نیست آنان که پیروزمندانه از معجزات و موفقیت های زندگی خود سخن میگویند انرژی مثبتی را در فضا رها میکنند که میتواند انرژی های مثبت بیشتری را جذب کند.

(حسادت دیگران تنها در صورتی میتواند به تو صدمه بزند که خود به آنها توان واجازه ی این کار را دهی.)

ترس به دل راه مده با هر کسی که انرژی خوبی دارد از وقایع زیبای زندگی ات سخن بگو.دنیا به کام تو شیرین تر خواهد شد..

/ 3 نظر / 12 بازدید
ghrdash

قدرت کلماتت را بالا ببر، نه صدایت را این باران است که باعث شکفتن گل می شود، نه رعد و برق

حامد

احسن ، کلمات زبان فکر هستند و همان نیروی بی بدیل انسان[گل][گل][گل]

حامد

بدون استثنا ، فاطمه در هر دوره تاریخی ، یک مشت چپاول گار با لباس اخلاق و تبسم بجان مردم افتادند . مثلا ابومسلم خراسانی یک ضد دین نابکار در زمان حکومت صفویه - چه کرد ؟ با راه انداختن تعزیه امام حسین بازار کاسبی تشیع را در آن زمان که مرحوم دکتر شریعتی در کتاب تشیع علوی و تشیع صفوی در موردش بحث کرده - در آن دوره ای که دو نوع شیعه وجود داشت شیعه علوی را با ابتکار تعزیه و عزاداری خود را مصون کرد - ضد دین تر از ابومسلم در جهان نبوده و نیست ولی با پدرسوختگی تمام هم جانش را نجات داد و هم چپاول و تخدیر